نیاز به 2 نفر نقاش و صافکار اتومبیل در غرب استانبول

نیاز به 2 نفر نقاش و صافکار اتومبیل در غرب استانبول

  • ساعت کاری از 9 صبح الی 7 بعدازظهر
  • صبحانه ونهار
  • محیط کار مجهز در شهرک تعمیرات و سرویس خودرو
  • شروع حقوق از 700 لیر هفتگی
  • در صورت رضایت کارفرما افزایش حقوق دارد