نیاز به یک نفر نصاب ماهر دوبین مدار بسته و دزدگیر در استانبول کادی کوی

نیاز به یک نفر نصاب ماهر دوبین مدار بسته و دزدگیر در استانبول کادی کوی

  • نیاز به 20 درصد زبان ترکی
  • یک وعده نهار
  • شروع حقوق از 3000 لیر ترکیه در صورت رضابت کارفرما حقوق تا 4500 لیر افزایش میابد
  • محیط کاری بسیار عالی و مجهز