نیاز به 2 نفر نقاش و صافکار اتومبیل در غرب استانبول

ساعت کاری از 9 صبح الی 7 بعدازظهرصبحانه ونهارمحیط کار مجهز در شهرک تعمیرات و سرویس خودروشروع حقوق از 700 لیر هفتگی در صورت رضایت کارفرما افزایش حقوق دارد

ادامه خواندن نیاز به 2 نفر نقاش و صافکار اتومبیل در غرب استانبول

نیاز به 2 نفر شیرینی پز حرفه ای برای کار در قنادی در غرب استانبول

ساعت کاری 10 صبح الی 9 شبصبحانه و نهارمحیط کاری مجهز و بهداشتیشروع حقوق از 2000 لیردرصورت رضایت کارفرما افزایش حقوق خواهد داشت

ادامه خواندن نیاز به 2 نفر شیرینی پز حرفه ای برای کار در قنادی در غرب استانبول

نیاز فوری به یک نفر خانم آرایشگر مسلط به مانیکور و پدیکور

ساعت کاری 9 صبح تا 5 بعد از ظهریک وعده نهار و عصرانهتسلط به زبان ترکی 70 درصدشروع حقوق از 2500 لیردر صورت رضایت کارفرما از کار درصد+حقوق

ادامه خواندن نیاز فوری به یک نفر خانم آرایشگر مسلط به مانیکور و پدیکور

نیاز به یک نفر نصاب ماهر دوبین مدار بسته و دزدگیر در استانبول کادی کوی

نیاز به 20 درصد زبان ترکییک وعده نهارشروع حقوق از 3000 لیر ترکیه در صورت رضابت کارفرما حقوق تا 4500 لیر افزایش میابدمحیط کاری بسیار عالی و مجهز

ادامه خواندن نیاز به یک نفر نصاب ماهر دوبین مدار بسته و دزدگیر در استانبول کادی کوی